Typy střech

Střecha je stavební konstrukce, která ukončuje stavbu shora a chrání ji proti povětrnostním vlivům. Též odvádí vodu a brání jí v nahromadění. Skládá se z nosné konstrukce a střešní krytiny. Střechy se v zásadě rozdělují na ploché a sklonité (šikmé a strmé).

Pultová střecha

Pultová střecha

 • má jen jednu střešní rovinu s pultovou a okapní hranou a dvěma štíty.
 • nejčastější použtí naleznete na přístavcích, činžovních domech a moderních rodinných domech

Sedlová střecha

Sedlová střecha

 • má dvě střešní roviny s přímočarým hřebenem, dvěma okapními a štítovými hranami
 • nejběžnější typ střechy používaný v Česku
 • velmi rozšířena u rodinných i bytových domů

Valbová střecha

Valbová střecha

 • od sedlové střechy se liší tím, že má na obou koncích místo štítů šikmé střešní roviny čili valby
 • pokud jsou okapy těchto rovin ve stejné výšce jako okapy sedlové střechy, je to střecha valbová pokud jsou výš, nazývá se taková střecha polovalbová

Mansardová střecha

Mansardova střecha

 • je variantou střechy sedlové
 • každá její polovina mezi hřebenem a okapem se skládá ze dvou střešních rovin odlišného sklonu

Stanová střecha (též jehlanová)

Stanová střecha

 • má zpravidla čtyři střešní roviny, které se sbíhají do středového vrcholu a tvoří tak čtyř- nebo i víceboký jehlan
 • používá se na samostatně stojících budovách přibližně čtvercového půdorysu

Pilová střecha

Pilová střecha

 • vzniká opakováním střech pultových nebo asymetrických sedlových
 • používala se historicky na rozlehlých továrních halách, dílnách apod.
 • svislé části střechy zároveň často sloužily jako světlíky.
 

Zdroj: vseostrese.cz